Tietosuojaseloste

Pattijoen kotiseutuyhdistys ry:n tietosuojaseloste on EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen ja on päivitetty 28.4.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Pattijoen kotiseutuyhdistys ry

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jari Ingerttilä
Kylmäläntie 43
92140 Pattijoki

Sähköposti: jari.ingerttila(a)gmail.com


3. Rekisterin nimi
Pattijoen kotiseutuyhdistys ry:n jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisteriä ja siihen kerättyjä tietoja käytetään Pattijoen kotiseutuyhdistys ry:n jäsenasioiden hallintaan, ylläpitämiseen ja yhteyden pitämiseen jäsenten ja yhdistyksen toimihenkilöiden välillä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää Pattijoen kotiseutuyhdistys ry:n jäsenistä seuraavat yhdistyksen toiminnan kannalta oleelliset tiedot: nimi, puhelinnumero, osoite, liittymismaksun maksupäivämäärä ja vuosittainen jäsenmaksun maksupäivämäärä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä itseltään ja jäsenmaksusuoritusten tilitietojen (maksupvm. yhdistyksen tilille) pohjalta. Pattijoen kotiseutuyhdistys ry ei hanki jäsenrekisteriinsä tietoja luovutuksina kolmansilta osapuolilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Pattijoen kotiseutuyhdistys ry ei luovuta jäsenrekisteritietojaan kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Pattijoen kotiseutuyhdistys ry:n jäsenrekisteriä säilytetään kotimaisessa Yhdistysavain-palvelussa, jonka palvelimet sijaitsevat Suomessa. Ýhdistysavain-palvelu on tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset täyttävä palvelu.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisterin käsittelyyn (luku- ja muutoksenteko) on oikeus kaikilla yhdistyksemme jäsenrekisterivastaavalla, puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla. Pääsääntöisesti muutokset jäsenrekisteriin (korjaukset, lisäykset, poistot) tekee yhdistyksen jäsenrekisterivastaava, joka vastaa jäsenrekisterin tietojen ajantasaisuudesta ja toimii jäsenrekisteriin liittyvien asioiden yhteyshenkilönä.

Jäsenrekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa Yhdistysavain-palvelussa. Tiedonsiirto palveluun internetin kautta on salattu (HTTPS). Palvelussa jäsenrekisteriämme säilytetään tilassa, johon on pääsy salasanalla vain edellämainituilla yhdistyksemme hallituksen jäsenillä. Käsittelyä varten hallituksen jäsen voi tilapäisesti siirtää jäsenrekisterin palvelusta henkilökohtaiselle tietokoneelleen, jonka jälkeen päivitetty jäsenrekisteri siirretään takaisin salatun yhteyden kautta palveluun.

Jäsenrekisteriä säilytetään niin kauan kuin se on yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellista ja lainsäädännön mukaan sallittua. Jos jäsen niin vaatii tai hänet katsotaan eronneeksi yhdistyksestämme, poistamme häntä koskevat tiedot jäsenrekisteristämme. Yhdistyksemme jäsenrekisteristä ei säilytetä paperisia kopioita. Paperitulosteita otetaan vain, kun jäsen vaatii otteen rekisteritiedoistaan paperisena.

Yhdistyksemme ei anna jäsenen tarkastuspyyntöä vastaavia tietoja puhelimitse. Pyynnön tehneen jäsenen tiedot voidaan lähettää sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka jäsen on antanut yhdistyksemme jäsenrekisteriin. Jäsenen pyynnöstä tiedot lähetetään sähköpostissa salattuna. Jäsenen pyynnöstä tiedot voidaan lähettää myös kirjeitse tavallisessa postissa siihen osoitteeseen, jonka jäsen on antanut jäsenrekisteriin yhteysosoitteekseen.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella Pattijoen kotiseutuyhdistys ry:n jäsenellä on oikeus tarkastaa yhdistyksemme jäsenrekisteriin hänestä kirjatut tiedot. Jäsen voi esittää tarkastuspyyntönsä yhdistyksemme jäsenrekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle (ks. kohta 2) sähköpostitse.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella Pattijoen kotiseutuyhdistys ry:n jäsenellä on oikeus pyytää korjaamaan itseään koskevia virheellisiä tietoja tai poistamaan niitä jäsenrekisteristämme. Pyyntö tulee lähettää yhdistyksemme jäsenrekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle (ks. osoite kohta 2) sähköpostitse.