Toimintasuunnitelma 2014

PATTIJOEN KOTISEUTUYHDISTYS

 

TOIMINTASUUNNITELMA  vuodelle 2014

 

YLEISTÄ Pattijoen kotiseutuyhdistys on kaikille avoin kotiseutuyhdistys, joka toimii kotiseutuaatteen pohjalta. Yhdistyksen tarkoituksena on kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen, elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden ja kotiseututiedon lisääminen sekä kotiseutuhengen ylläpitäminen ja kotiseudun kulttuurin vaaliminen. Yhdistys on Suomen Kotiseutuliiton jäsen. Yhdistyksellä on käyttöoikeus Pattijoen kunnan vaakunaan.

 

JÄSENISTÖ Toimintavuoden aikana Pattijoen Kotiseutuyhdistys paneutuu edelleen jäsenhankintaan käyttäen hyväksi mm. yhdistyksen kotisivuja ja erilaisissa yleisötapahtumissa esillä olemista. Jäsenhakemuslomakkeita saa johtokunnan jäseniltä. Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous.

 

HALLINTO Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta, jonka muodostaa puheenjohtaja ja kahdeksan johtokunnan jäsentä. Johtokunnan lisäksi voidaan valita erillisiä toimikuntia, kuten esim. kyläkirjatoimikunnat.

 

KOKOUKSET Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään sääntöjen mukaan maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

 

TOIMINTA Jatketaan valokuvien ja muun pattijokisen perinteen keruuta. Täydennetään ja päivitetään yhdistyksen kotisivuja ja Facebook-sivustoa. 

Kiinnitetään huomiota Pattijoen kotiseutumuseon ja Olkijoen Rauhanpirtin ylläpitoon sekä Kastellin linnanraunioiden hoitamiseen. Pidetään talkoita Kastellissa ja uusitaan alueen opastaulu Museoviraston rahoituksen turvin.

Tehdään keväällä retki Limingan luontokeskukseen ja Vilho Lammen museoon.

Järjestetään Pattijoki-päivät 1.-3.8. Nimetään erillinen eri järjestöistä ja toimijoista koostuva toimikunta valmistelemaan Pattijoki-päiviä.

Osallistutaan valtakunnallisille kotiseutupäiville Hämeenlinnassa 8.-10.8.

Osallistutaan Mikonkarin luontopolun jatkosuunnitteluun ja toteuttamiseen.

Kevät- ja syyskokouksiin pyydetään mielenkiintoisia luennoitsijoita.

Jatketaan kyläkirjahankkeita markkinoimalla ja myymällä Ylipään ja Jokelan kyläkirjoja ja käynnistämällä Kopsan kyläkirjahanke.

Anotaan eri tahoilta rahoitusta toimintaan ja kirjahankkeisiin.

Pidetään miesten porinapiiriä Ojalassa.