Toimintasuunnitelma 2009

Yleistä

Pattijoen kotiseutuyhdistys on kaikille avoin kotiseutuyhdistys, joka toimii kotiseutuaatteen pohjalta. Yhdistyksen tarkoituksena on kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen, elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen, kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja kotiseudun kulttuurien vaaliminen.

 

Jäsenistö

4 §

Yhdistyksen jäseniä ovat: 1. varsinaiset jäsenet 2. kannattajajäsenet 3. kunniajäsenet. Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt, kannattajajäseniä oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy johtokunta, kunniajäsenet kutsuu johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokous. Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistuneita tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Jäsenyys lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.

5 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenvelvollisuutensa.


Hallinto

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta, jonka muodostaa puheenjohtaja kahdeksan ja johtokunnan jäsentä. Johtokunnan lisäksi voidaan valita erillisiä toimikuntia.


Kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous loka- joulukuun aikana. Johtokunta kokoontuu noin kuukauden välein.


Toiminta

Yhdistyksen rekisteröinnin jälkeen liitytään jäseneksi Suomen kotiseutuliittoon. Anotaan Raahen kaupungilta oikeutta Pattijoen vaakunan käyttöön ja suunnitellaan vaakunaa hyväksikäyttäen yhdistykselle logo. Anotaan Raahen kaupungilta toiminnan käynnistämisavustusta. Käynnistetään kotisivujen suunnittelu. Käynnistetään valokuvien ja muun pattijokisen perinteen keruu. Perustetaan erillinen perinnejaosto. Kiinnitetään huomiota Pattijoen kotiseutumuseon, Olkijoen Rauhanpirtin sekä Kastellin linnanraunioiden ylläpitoon. Järjestetään tapaaminen museotoimen johdon kanssa em. museoissa. Pyritään elvyttämään Pattijoki-päivät ja ideoidaan tapahtumalle uusia toimintamuotoja. Pyritään saamaan mielenkiintoinen luennoitsija esim. kevätkokouksen yhteyteen. Järjestetään tutustumisretkiä muihin kotiseutuyhdistyksiin ja osallistutaan valtakunnallisiin kotiseutupäiviin Nilsiässä.